Verksamhetsområden

Vi arbetar främst inom följande områden.

Familjerätt 

• Adoption

• Bodelning med anledning av

äktenskapsskillnad / skilsmässa

• Bodelning under äktenskapet 

• Gåvobrev

• Bodelningsförrättare 

• Faderskapsfrågor 

• Kvarsittanderätt till bostad

• Samboavtal 

• Sambodelning / separation 

• Underhåll till barn 

• Underhållsbidrag till maka/make

• Vårdnad, boende och umgänge

• Äktenskapsförord

• Äktenskapsskillnad / skilsmässa

Arvsrätt

• Arvskifte 

• Arvstvist

• Bouppteckning

• Boutredningsman

• Testamente 

• Skiftesman

Förmögenhetsrätt

• Gåvobrev  

• Hyresavtal  

• Köpekontrakt 

• Samäganderättsavtal  

• Skuldebrev / reverser