I samband med att vi åter oss ett uppdrag kommer vi att upplysa om vilket arvode som debiteras samt våra faktureringsrutiner. För vissa tvister kan man genom sitt försäkringsbolag erhålla rättsskydd. Har Du rätt till rättsskydd hjälper vi Dig att ansöka om detta. 

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat. Dit kan du vända dig om Du är missnöjd med den juridiska tjänst som en advokat eller advokatbyråbyrå har levererat. Konsumenten ska först kontakta advokaten och försöka nå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet. 

Läs mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

 

Övriga kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden

Box 2732

102 54 Stockholm

[email protected]