Else-Marie Grönstedt

Advokat Else-Marie Grönstedt

Utbildning

  • Jur.kand, Stockholms Universitet, 1968

Erfarenhet

  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1974
  • Delägare i I.Norlanders Advokatbyrå 1974-1977
  • Egen firma från 1978 -

Övrigt

  • Medlem i IBA (International Bar Association) 1977-1995
  • Suppleant i Sveriges advokatsamfunds styrelse 1979-1983
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfunds fasta skiljenämnder i två perioder på 1980-talet
  • Revisorssuppleant och revisor i Sveriges advokatsamfund 1983-1990
  • Biträdande Notarius Publicus i Stockholm 1994-1999
  • Notarius Publicus i Stockholm 1999 –

Fredrik Grönstedt

Jur.stud Fredrik Grönstedt


Jur.stud Rickard Grönstedt